Dyrektywa OMNIBUS w Polsce – jakie zmiany muszą wprowadzić firmy

Czym jest Dyrektywa Omnibus?

Dyrektywa OMNIBUS to najnowsze ramy legislacyjne, których celem jest zapewnienie kompleksowego zestawu zasad ochrony danych w Unii Europejskiej. Została przyjęta przez Parlament Europejski w 2016 roku i weszła w życie 25 maja 2018 roku. Dyrektywa ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych w całej UE oraz zwiększenie poziomu zaufania konsumentów i przedsiębiorstw do przetwarzania danych osobowych. Określa szereg konkretnych obowiązków, których administratorzy danych osobowych i podmioty przetwarzające muszą przestrzegać w UE. Jedną z kluczowych cech dyrektywy zbiorczej jest nacisk na odpowiedzialność i przejrzystość. W Polsce Dyrektywa Omnibus została wprowadzona 1 stycznia 2023 roku.

Przetwarzania i gromadzenie danych

Wymaga, aby administratorzy danych i podmioty przetwarzające dane osobowe prowadzili ewidencję czynności przetwarzania, a także jasno komunikowali osobom, których dane dotyczą, o ich prawach i sposobie wykorzystywania ich danych. Obejmuje to udzielanie jasnych, przejrzystych i zwięzłych informacji o celu przetwarzania danych osobowych, czasie przechowywania oraz kategoriach przetwarzanych danych. Innym ważnym aspektem dyrektywy jest skupienie się na prawach osób, których dane osobowe dotyczą. Określa wymagania dotyczące uzyskania świadomej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także zapewnia osobom fizycznym prawo dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz prawo do bycia zapomnianym.

Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską – doszczelniania granic wspólnoty

Dyrektywa Omnibus wzmacnia również zasady regulujące przekazywanie danych osobowych poza UE. Administratorzy danych i podmioty przetwarzające muszą zapewnić, aby wszelkie przekazywanie danych do państw trzecich odbywało się zgodnie z wymogami dyrektywy, w tym uzyskiwaniem wyraźnej zgody osób, których dane dotyczą, lub poleganiem na określonych mechanizmach prawnych, takich jak wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule umowne.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów Dyrektywy Omnibus

Wreszcie Dyrektywa Omnibus ustanawia ramy egzekwowania jej przepisów, w tym kary grzywny w wysokości do 4% całkowitego rocznego przychodu przedsiębiorstwa w przypadku poważnych naruszeń.

Najważniejsze podsumowanie Dyrektywy Omnibus

Ogólnie rzecz biorąc, dyrektywa zbiorcza stanowi istotną aktualizację unijnych przepisów o ochronie danych i nakłada nowe obowiązki na firmy działające w regionie. Poprzez zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wzmocnienie pozycji osób, których dane dotyczą, dyrektywa ma na celu stworzenie bezpieczniejszego i bardziej godnego zaufania środowiska internetowego dla wszystkich.

Dyrektywa Omnibus w praktyce, czyli polska interpretacja przepisów

Polska z opóźnieniem, jednak wprowadziła 1 stycznia 2023r. dyrektywę Omnibus. Jakie zapisy zawiera ta dyrektywa i jak wpłyną na zakupy internetowe konsumentów?

Po pierwsze ma być łatwiej kupować w sieci, a klienci mają stać się lepiej poinformowani i chronieni przed nadużyciami. Powyższe regulacje mają zwiększyć przejrzystość. Czy wszyscy sprzedawcy się dostosują?Raczej nie mają wyjścia gdyż kary będą wysokie za nieprzestrzeganie przepisów.

Mimo wszystko mamy jako przedsiębiorcy 6-miesięczny okres na wdrożenie nowych rozwiązań.

Czy promocja jest promocją, czyli fałszywe, napompowane promocje

Głównym celem zmian w przepisach jest walka z fałszywymi promocjami. Black Week z podniesionymi cenami udającymi promocje przechodzi do lamusa. Od teraz każde obniżenie ceny przez sprzedawcę musi mieć wskazaną cenę tego produktu z ostatnich 30 dni,wskazując jasno ,że jest to prawdziwa obniżka ceny, promocja. Ta regulacja dotyczy również reklam takich jak np. banery reklamowe na stronie internetowej.

Prawdziwe opinie

Z badań UOKIK z 2020r. wynika, że ponad 90% kupujących w sieci kieruje się przy zakupie opiniami o produktach zamieszczonymi na forach. Nowe przepisy regulują, aby sprzedawca bardziej zadbał o recenzje swoich produktów. Jednym z rozwiązań może być udostępnienie publikowania opinii tylko zarejestrowanym klientom po zakupie produktu. Czy to oznacza koniec manipulacji poprzez fałszywe recenzje? Czas pokaże.

Przejrzysty MARKETPLACE

Przepisy nie omijają także platform takich jak marketplace czyli tzw. internetowych galerii handlowych, zrzeszających różnych sprzedawców. Właściciel serwisu zostaje zobowiązany do informowania klienta, jakie kryteria zadecydowały, że wyświetliły mu się dane produkty w takiej a nie innej kolejności. Musi tez ujawnić wagę czynników decydujących. Tłumacząc mechanizm bardzo prosto: dlaczego jak wpisałam „kostium kąpielowy” wyskoczył mi akurat ten produkt z jego sklepu.

Od 2023r wyszukiwarki internetowe staną się łatwiejsze w korzystaniu. Zobowiązane zostają do wyraźnego wskazywania sponsorowanych wyników wyszukiwań. Działania te mają na celu odwrócenie trendu ads shadingu. Dodatkowo nowe przepisy nakładają na sklepy internetowe obowiązek informowania nas czy stosuje profilowanie.

Najmniejsza zmiana dotyczy kupujących w sieci e-booki i treści cyfrowe. Dotyczy ona okienka na stronie ,które wykluczało prawo zwrotu produktu. Do tej pory należało umieścić okienko i klient potwierdzał,że che doręczenia przed upływem 2 tygodni. Od stycznia 2023r. komunikat zmienia się na żądanie (ON DEMAND) doręczenia produktu natychmiastowo i kliknięcia oświadczenia, że wie o utracie prawa do odstąpienia od umowy po kliknięciu okienka. Stawiamy na dobitne komunikaty.

A kary? Jakie są kary w praktyce dla przedsiębiorstw, które nie przestrzegają wytycznych Dyrektywy Omnibus?

Ignorując podawania przy promocji najniższej ceny z 30 dni zostanie nałożona kara w wysokości 20 tysięcy złotych. Jeśli sytuacja powtórzy się trzykrotnie w ciągu roku to zostanie nałożona kwota 40 tyś zł.

Jeśli jednak UOKIK nie jest w stanie ustalić obrotu przedsiębiorcy, który ma zostać ukarany zostanie dopuszczona kara wynosząca maksymalnie do 2 mln euro!!

Przestrzegaj wytycznych Dyrektywy Omnibus.